• Seadme audit
  • Tehniline kontroll
  • Ekspertiisid

Väärtustame inimest ja keskkonda

Seadme audit

Seadme ohutuse seaduse järgi audit on tehniline kontroll, mille eesmärk on tuvastada seadme tehniline korrasolek ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutus ning võimalikud olulised puudused.

Audit hõlmab järgmisi kontrolliprotseduure:

  1. visuaalkontrolli, mille käigus hinnatakse, kas seade vastab selle kohta käivale dokumentatsioonile ja on tehniliselt korras;
  2. kasutuskontrolli, mille käigus tehakse kindlaks, kas seadme kasutamine on ohutu. Kasutuskontroll hõlmab seadme kontrollimist tööolukorras;
  3. katsetusi, mille abil tehakse kindlaks, kas seade ja selle elemendid vastavad seadmele esitatud nõuetele. Masina puhul hõlmavad katsetused koormuskatset, surveseadme või gaasipaigaldise puhul survekatset ja püsiliidete nõuetele vastavuse ja nende kvaliteedi kontrollimise nõuetekohasust;
  4. dokumentatsiooni kontrollimist, mille käigus hinnatakse, kas seadme kohta käiv ja vähemalt seadme ohutu ekspluatatsiooni jaoks vajalik dokumentatsioon on olemas

Auditi tegija peab olema auditi toiminguteks akrediteeritud inspekteerimisasutusena akrediteerimisasutuse poolt.

Surveseadmed

Liftid

Gaasipaigalised

Tellimus saada e-postiga infotehnoaudit.ee või helista 600 4447.

Muud teenused

Korteri gaasiseadmete kontroll

Seadmete kvaliteedijärelevalve, tehnilised uuringud ja ekspertiisid

Lao riiulisüsteemide audit

Tellimus saada e-postiga infotehnoaudit.ee või helista 600 4447.

Meist

Tehnoaudit OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Meie eksperdid omavad seadmete tehnilise kontrolli kogemust alates 1999 aastast. Tehnoauditi juhtkond on pühendunud erapooletuse tagamisele ja mõistab erapooletuse tähtsust tegevuste läbiviimisel, ohjab huvide konflikte ja tagab sertifitseerimistegevuse objektiivsuse.

Tehnoaudit OÜ tegutseb vastavalt standardis EVS-EN ISO/IEC 17020 toodud A-tüüpi inspekteerimisasutuste toimimise üldkriteeriumitele. Info Tehnoauditi akrediteeringu kohta leiad siit ja teenuste üldtingimuste kohta siit.

Tehnoaudit OÜ

Tulika 19, 10613 Tallinn

Pank: LHV EE637700771001875107

KMKR EE101850625